Kingo, Thomas Uddrag fra Mindedigt over Sophia Sehested g.m. Peter Reezt 1670

ACh! Korte lefnetz maal! Ach flugtig tiid og lycke
Ach visßen-arted glimt udj ald verdens smycke!
Ach alt det herligt er, og Høyheds nafne bær
Hvis tiide-spunden traad dog dødens Sax afskiær!
Throner øde,
Og støder Guderne hen under til de døde,
Og legger Herre-Spiir hos Hyrde-staven ned,
Saa begges ender staar i støv og Ußelhed.
Nu giørstu blinde hug, og Kaster om en nelde,
Cedertræ at felde
Nu giester du saa snart i Gylden Herre-Sal,
Som udj siuge-huus og fattig Hospital!