Kingo, Thomas Uddrag fra Mindedigt over Susanna Christophers-Daatter Tønder g. m. Eiler Schøller 1675

SAa er dog ingen Stæd hvor Døden jo har stade,
At hand med Adams Kiød sin Orme-Mund kand
måde!
I Verden ingen Plads for Døden haver Læ,
Fra den Tid Veyen blev lukt til for Livsens Træ!
See langt i Øster hen, hvor Solen blid optræder
Og Duggens Perle-Graad aftørker alle Steder,
Gak hen, beskue dend Sted hvor Hun fuld-straaled
staar,
Naar hun i ald sin Pragt i Middags-Lavet gaar!
Kig og i midlertid bag Nordens mørke Fielde,
Hvor HErrens Aldmagt staar i Klippers Aar og Ælde,
Hvis horned kamme sig snart op til Himlen skraar,
Og med utrolig høyd flux over Skyen naar!
Mand skulle tæncke det, at om mand kunde stige
Fra Dødsens Vilkor op i dette Jorderige,