Kingo, Thomas Uddrag fra Mindedigt over Sophia Amalia Levenhielm, g.m. Friderich Gedde

LAd nu fremdeeles gaae med Sindets Sørge-Klæde
At sverte all den Fryd af Ære, Lykke, Glæde,
Som Verden nogen Tiid udi sin beste Stand
Af Lykkens Leege-Tøy fremviise veed og kand!
Det er dog Hutleri! Den ingen Stand kand holde!
Bygg Muur derom, kast op (GUD veed), hvor høje Volde
At forebygge hvad det skrøbelige Liv
Kand være skadeligt, det er kun Tiidsfordriv,
En Tidsfordriv der i sin Regning stedse fejler,
Et Ansigt som sig selv i Døden daglig spejler,
En Soole-Ulv der sig som Soolen lader tee,
Men svinder naar mand helst begierte den at see.
En Damp, et Vætte-Lyys der Himlens Varme tænder,
Men i et Øjeblik svigagtelig udbrænder,