Kingo, Thomas Uddrag fra Gravskrift over Hans Atke 1675

HEic Visor pictvs tibi cernitvr Adtkivs vrbis
Slangendorph consvl qvi popvlaris erat,
Consvl hic in-medivm qvod Consvlis acta probarvnt
Consvlvit dvbitas, Vrbs pia testis erit.
Mortvvs in terris in Cælis vivit at ille,
Vivit in hac tabvla, Vivit in ore hominvm.