Kingo, Thomas Uddrag fra Gravskrift over Hans Atke 1675

HEr neden huiler Jeg, Hans Atke, Borgemester
I Slangerup, som nu Blant salig-døde giester,
Med sidste hustro min, En Dydig Anna, staar
Og venter at vor krop en Engle-klædning faar.
Jeg denne kirkis gaun Og Byens Tarv at øge,
Det gud er Best bekiendt, har altid traadt at søge.
Gud kaldte mig, Og Jeg er for hans ansigt seet,
Huor Jesus mig har dømt, og ey en falsk prophet.