Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672

KOm Contrafeyer, giør din Fliid
At føye mig paa denne Tiid,
Kand nu din lærde Pensel gaa
I Tanker en Kopi at faa
Af Fru Elisabetha Høg?
Spend Sandsern' op, din Konst forøg,
Prøv her dit Mester-Stykke paa,
Din Pensel ævig Priis skal naa.