Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672

I hendis Nakke Rids en Sky,
Lad Dagen der igiennem gry,
At udaf hendis Ansigt maa
Et Lyvs af alle Dyder gaa,
Lad Straaler der fra skyde dem
En fuld Natur at viise frem:
Sæt Himmel-Naader rundt omkring
Udi en tusind-straaled Ring,
Lad Himlen der igiennem see,
Og Engr af hendis Øyne lee: