Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672

Sæt der iblant en deilig Vaar,
Af huert det Blomster hand formaar:
Drag rundt omkring paa hendis Bryst,
GVds Fryct, Tro, Kierlighed og Lyst,
Lad Troskabs Sool af hendis Barm
Indskyde sig til huer en Arm,
Og giøre Deman-straaled Guld
Til huer en Finger Troskab-fuld:
Af hendis Liv lad Kyskhed staa
Med tusind ædle Quiste paa.
Mael Døden under hendis Food
Ald fuld af Skam og uden Mood,
Fyld op hans hule Øyen-kriig
Med Støven udaf hendis Liig:
Rids af, huor hand med Skam forsvandt,
Og huor Hun Livsens Krone vandt.