Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Ambrosius Hardenbechs portræt 1685

SAa seer nu HARDENBECH, af denne Kaaberskygge,
Hvis Siæl alt seer sin Gud, hvis Tunge kunde bygge
Guds Huus j Verden op, Hvis ord vaar Ja og Ney,
Hvis Haand vaar huld. Hvis food gik ret.ad Livsens Vey
Guds Kundskab, Ærbarhed og hvad der mere Pryder
Guds Alter-Mænd og giør dem skinnendis af Dyder
I Ham Det boode alt som er hos Mange deelt
Og vaar hans Hierte Queg, da fandstu det og heelt.