Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Gertrud Iserbergs portræt 1687

SEe, Læser, denne Tryk og Kunst-fordeled Skygge,
Men tænk du Seer en Sted huor alle Dyder bygge:
Thi GERTRUD ISERBERG i denne blanding Staar,
Og af en Mesters Haand sin Aasyns mine faar?
Men, om dend Dydig Siæl og Hierte Vaar at måle,
Da kunde huer en Streg med lutter Sandhed prale,
At hun til høyden gik i alle Dyders meed,
Saa uiit Naturen her kand naa fuldkommenhed.