Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Jacob Bircherods portræt 1688

SAa er Vor BIRCHEROD i diße Skugger skildret,
Men levendis hand vaar med Tusind Dyder mildret!
En JACOB vaar Hand ey, der Skuffe-Konsten viste,
Men ret en ISRAEL, en Mand vi nødigt miste,
I Ham vaar Troskab og forstand og lærdom samlet,
Til resten haver kun vor Kaaberstikker famlet.