Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Elsebeth Scheffers portræt 1690

SAa Dydigt, ærbart og saa fromt et aasyn førte
Elisbeth Scheffers, men det blood, som hiertet rørte
Med tugt og Troskab mod sin ædle Egtemand,
Ey Kaaberstikkeren til gafns afridse kand.
De rette Ligne-drag fra Herrens [frygt] hun hente,
Dend hun i ungdom og i høyen Alder sendte,
Som Blus og Fakkel for sit løb paa Verdens vey:
Rids dend, saa har du ræt seet hendis Kontrafey.