Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers under Hans Løwenhielms portræt 1699

KOm Kaaberstikker, om du ellers ræt vil tegne
Herr Løwenhielm, og rids hans Plade allevegne
Med Spidsen udaf Sverd, og lad bland Torden Skrald
Hans kiekke Ansigt staa for Lyvne Krud og Knald!
Thi giennem disse toog hand Skiold og Hielm og Ære,
Med ævigt Rygte, som hans Eftersæd skal bære!
Hver Krig-Søn rooser ham, og billig giver Magt,
At hand sig haver høyt ved Dyd og Mandom bragt.