Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers til Dorthe Engelbretsdatters Siælens Taare-Offer 1685

GAar nu, gaar hen i Ni berømteste Gudinder
At bukke Eder dybt for en aff Nordens Qvinder,
En Dorothea, som det Navn oc Naade bær,
At Mesterinde hun blant Skialdre kaldet er!
All Eders store Priiß er idel Vejr oc Vinde
Og Hedensk Phantasi, her skal I andet finde!
Her skal I see hvordan hun blant de Norske Field,
Har hit (trodtz Helicon) en Himmel-Aaris Veld,
It Veld, som hendis Siæl og Hierte overgyder,
Og giennem hendis Pen med livsom Fald udflyder,
Saa hendis Skialdre-Stiil er flydendis oc læt
U-tvungen, pyntelig og meer end Qvinde-næt!
Vi Mandfolk hid indtil, maa skee, har haft i Tanke
At ingen uden vi den Nysling kunde banke,
Hvor i den Skialdre-Kraft og Kierne propped laa,
Men pyt! See nu kun hvad en Qvinde bitter paa!
Vil hun sit Hierte til andæctig Tanke vende,
All Verdens Lyster veed hun først i Kuli at brende,