Kingo, Thomas Uddrag fra Indskrift paa Lysekrone i Lellinge Kirke

DIt Ord, O Gud, det er vor beste Lyse-Krone
O sluk det ey, før vi Dig see paa Lysens-throne.