Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Opskrift paa Ankeret
1677

[se Bd. II. S. 105 f.]