Overskrift paa Sølwærket ved Kongsberg 1685

[se Bd. II. S. 148]