Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Overskrift paa Sølwærket
ved Kongsberg
1685

[se Bd. II. S. 148]