Kingo, Thomas Uddrag fra Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688

O reene dansche Lov du rettens søde Ejerne
Du ald rætfærdigheds nordleding lius og stierne,
Du middel-puncht udi ald iordens Circhelret
Som af Kong Christian den 5te vel blef sæt
Din grund din orden oc din billiighed i domme
Giør afschy for en schalch og trøst for alle fromme.
Gid du for ret oc schiel i ævighed bestaar
Oc aldrig u-held af et mumme ansigt faar.