Kingo, Thomas Uddrag fra Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688

Alt det som Klammeri oc Kif oc trette volder
Det er for dit og mit hver paa sin mening holder
Oc stræber yderlig af ald sin Krafft oc mact
At hand udi sin pung Kand faa sit hiertis agt.
Kom frem oc lad din sag af ret oc sandhed tale
Oc lad saa Lurifas mod Billigheden gale.
Gud stercher rætten saa mand seer hans ræfve ham
Oc du faar ræt men hand, sin vel-fortiente scham.