Kingo, Thomas Uddrag fra Bryllupsdigt til Sophia Amalia Moth og Powel Eggertz 1699

I Høyden gcieet og meer, thi Jomfr. Moth hun vil
Paa Himlens Velbehag hans Hierte føyes til.
Til Lyche Hiertens Mand, Gud har dig vel leedsaget
Og din oprichtighed hans øye vel behaget,
Og derfor dig har førdt udj sin forsiuns haand
Til dette brafve huus, og store Venschabs baand.
[Thi] Dyd og Tucht og hvad der kand en Mand fornøje
I Herrens frycht, det seer og straaler af hvert øje
I hendis Ansicht, og der boer i hendis barm
Saa fromt et Hierte som der tagis kand i Arm.
Til lyche, lyche til det Ja-Or d, [hun] schal gifve
Naar det paa alvor gaar, da vil Jeg meere schrifve,
Jeg lyche ønsche vil j Mengde Nu og Da,
Gud Ordet som blef kiød self sige der til Ja.