Kingo, Thomas Uddrag fra Bryllupsdigt til Fr. Rostgaard og Conradina Rewenfeld 1703

FAr ud, ving-fodet Post, thi Guderne befale
At du i vores sag med stor fornuft skal tale,
Vi have været hid indtil Tre gange Tre
U-krænket Søstre, saa ald verden vel maa lee,
Om nogen vilde paa vor Jomfru-bolig komme,
Og giermemhegle os ved verdens løse domme,
At ey vi troskab holdt og ævig bunden er
Til alle dem, som dyd og lærdom have kier.
Og de som en gang sig igien til os forbinder
Maa tænke, at vi er dyds holde-faste Qvinder,
Der ey fixeris vil, vi lukker hver mand ind
Til ald vor rigdom, som har dyde-fostred sind.