Kingo, Thomas Uddrag fra Bryllupsdigt til Fr. Rostgaard og Conradina Rewenfeld 1703

GAar da lyksalige til eders Brude-seng,
Og lever som udi en fuld May-maaneds eng.
Saa længe Gud hand seer, at lykke, land og vand
Udi hans forsyns maal de eder Tienne /Tand.