Kingo, Thomas Uddrag fra Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703

SAa fuldte Tiden det forgangne Aar til Senge
Forleden Afften, og lod Nattens Teppe henge
For ald dets Tide-gang, og hen i Mørket krøb
Til aldrig meere brug, da Solen underløb.