Kingo, Thomas Uddrag fra Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703

Jeg helßer Morgenen, der Nyt Aars Solens Straaler
Ved Himlens Herre til ald Verdens Velstand maaler,
At dend med fryd og fred og Velstand blive maa
For h.r Gros Kanseller som ævigt Lys at staa!