Paa Hans Kongl. Majest. Sundhed af den norske Guld*Velkom

[se Bd. II. S. 142]