Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Over Holmer Skandse
1700

[se Bd. II. S. 185]