Kingo, Thomas Uddrag fra Om Snustobak

Min Ven spør mig ey ad
Hvortil dend Hacke-Mad
Og luchte støf mon due
Dend er af lærde Mænd
For Hiernen dygtig kiend
Thi de har ofte snue.