Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

I A 241 Mythe ... = en hypothetisk Sætning i Indicativ: sml. SV XIII s. 204 f. noten (l, 146 n.). - Novalis: pseudonym for Fr. von Hardenberg, jf. Novalis' Schriften, hrsg. v. L. Tieck og Fr. Schlegel (1826)*.