Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

I A 250 Steffens ...: Henrich Steffens, Caricaturen des Heiligsten, Bd. 1-2 (1819-21)*. - »Die europåischen ... «: »De europæiske sprog er lutter tone; bogstaverne, stavelserne, ordene har kun betydning for øret, klangen knytter sig til det inderste, det mest levende og bevægelige, og et sådant sprog, der betoner udtrykket, så tonen, stigende og sænkende sig, fremhævet eller holdt tilbage, nøje og ubesværet føjer sig efter enhver sindstilstands indre betydning, - et sådant sprog kan i egentlig forstand kaldes et kristeligt sprog, og tyder på kærlighedens sejr over loven.«