Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

IV A 126 »Frygt og Bæven«: SKIII s. 63 ff. (5,7ff); bogen udkom 16. oktober 1843. - »Skriv« - »for hvem« ...: citat - bortset fra det sidste udbrud: »Nei!« - fra »Zur schönen Literatur und Kunst«, Bd 16, s. 114 i Johann Gottfried von Herder's samtliche Werke (1827-30)*.