Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

IV A 156 integer: ren, uberørt. - den aristoteliske Categorie: Das - Was - war - seyn: begrebet om en tings »essens«, som Aristoteles bestemmer med formlen »to ti en einai« (quod quid erat esse, på dansk ca. »væren hvad-det-var«) i betydningen dét, som en ting ifølge sin natur virkelig er, som giver den dens identitet og gør den til det, den er;jf. Met. 983 a 27 - Marbach Geschichte ... ; G. O. Marbach, Geschichte der Philosophie des Mittelalters (1841)* ... Geschichte der Griechischen Philosophie (1838)*.