Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

IV A 159 Den Trilogie: Hegels tredeling af »den absolutte ånd«, jf. hans Enzyklopadie derphilosophischen Wissenschaften, §§ 553-57.- Musik, Kjærlighed, Philosophie: se G. O. Marbach, Ceschichte der Philosophie des Mittelalters (1841)*, s. 58 samt 63 f.