Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

IV A 178 Constantin Constantius Reise til Berlin: se SV III s. 214 ff. (5, 133 ff.) - Possen: samme bd. s. 222 (138).