Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

IV A 190 Spinoza ... bruger den Indvending: »Tractatus theologico-politicus«, kap. VI i Benedictus de Spinoza, Opera philosophica omnia, ed. A. Gfroerer (1830)*. - det Eiendommelige i al Religieusitef sml. note til II A 199.