Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

V A 35 Claudius: Matthias C. -Jacobi S. W: se note til V A 21.