Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

V A 57 »fjerner den fra sig ved at digte«:J. W. Goethe, Aus meinen Leben. Dichtung und Wahrheit, Bd. 25 i Werke (jf. udg. i note til II A 58), s. 108 f. og 115.