Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

V A 96 Græciteten: sml. note til II A 661.