Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

VI A 10 Komersbroder: sjover, ballademager.- Spartanernes Forhold til Heloter: de undertvungne heloter havde status som spartanernes livegne.