Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

VI A 41 Stadierne. Stadier paa Livets Vei, der udkom 30. april 1845. - Assessoren Assessor Wilhelm, dvs. den fiktive brevskriver i Enten-Eller, Andet Halvbind; S V II s. 5ff. (3, ll ff).- endte med en Piædiken. Enten-Eller afsluttes med en prædiken, »Det Opbyggelige, der ligger i den Tanke, at mod Gud have vi altid Uret«; SK II s. 373 ff. (3, 313ff.). - mine opbyggelige Taler se note til V A 27.- det unge Msk . Constantin Const. . . Victor Eremita .. Modehandleren ... Johannes Fotforetcn, talerne i den rækkefølge, de optræder i »In vino ventas« i Stadiet paa Livets Vci, SV VI s. 19ff (7, 13ff.).- Lige der begynder Assessoren:i Stadier paa Livets Vei genoptræder Assessor Wilhelm som »En Ægtemand«, der har forfattet »Adskilligt om Ægteskabet mod Indsigelser«, samme bd s. 99 ff. (81ff) - Approximation. tilnærmelse. - Experimentets quidam: quidam (en vis, dvs N N.) er betegnelsen for den person, der »fremmanes« i »Expenmentet«, nemlig »»Skyldig?« - »IkkeSkyldig?««, dvs. sidste del af Stadiet paa Livets Vei, SV VI s 197 ff (8). - Incognito. med hemmeligholdelse af navnet; her den ydre form, hvorunder det rehligiose skjuler sig. - Frater Tacitnrnus" den fiktive forfatter til »»Skyldig?« - »Ikke-Skyldig?««