Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

VI A 140 sidste Passus i Forordet: SV VII s. 612 ff. (10,282 f.).