Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

VI A 141 etsteds: i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, SV VII s. 54 f. (10, 64).