Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

VII l A 11 Prof. Nielsen: den tidligere »Bestyrer« af Borgerdydskolen i København, Michael N., der boede i Smallegade på Frederiksberg. - Sager: Hans Carl S. - sinne, sinne: rolig, rolig. - gl. Mikkels: Michael Nielsens.