Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Gregor den Store (540-604): pave; II 484.