Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Grundtvig, N. F. S. (1783-1872): præst og digter; I 60, 61, 62, 202, 220, 328, II 27,542, V 58,94, VI 73,74, VII:l 96.