Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Gunther, Anton (1783-1863): ty. katolsk filosof og teolog; II 356