Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Hagen, J. F. (1817-1859): teolog; IV 193, VI 92.