Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Herte, Henrik (1797/98-1870): digter; II 508, VII 1 66.