Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Holbetg, Ludvig (1684-1754): forfatter, komediedigter; I 34, 209, 238, 333,340, 341,11 167.