Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Huber, Francois (1750-1831): schweizisk naturforsker; I 8.